choroby genetyczne 1


Na czym polegają choroby genetyczne?

Choroby genetyczne, to kolejny rodzaj chorób, spotykany coraz częściej w naszym świecie. Z jakiego powodu rodzą się takie choroby? Z powodu mutacji. Choroby genetyczne dzielą się dziedziczne i nie dziedziczne. Jaka jest różnica pomiędzy nimi ptf.org.pl? Otóż dziedziczne, powodują , że mutacje pojawiają się w każdej komórce ciała człowieka. A więc taki człowiek, bez problemu przekaże zmutowane geny następnemu pokoleniu. Z kolei druga grupa powoduje, że mutacje obejmują tylko komórki somatyczne.

Rodzaje chorób genetycznych

Ponadto choroby genetyczne dzielimy na jednogenowe, czyli takie, które powodują mutację, jedynie w jednym genie. Następnie wieloczynnikowe, czyli obejmuje różne miejsca w genotypie. I ostatni typ , to chromosomowe, czyli mutacja dotyczy grup DNA varikosette krem.

Warto jednak wiedzieć, że choroby genetyczne doprowadzają do poważnych konsekwencji, które są bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia. Jeżeli narodzi się dziecko, to może ono otrzymać zmutowane geny, ale może stać się tak, że nie otrzyma tych zmutowanych genów. Jeśli jednak dojdzie do sytuacji, że dziecko otrzyma zmutowany gen, to może ono rozpocząć terapię genową, jednak warto wiedzieć, że leczenie takiej choroby genetycznej, jest bardzo trudne i bardzo długie.

Statystyki ukazują, że tak naprawdę 3% dzieci, którzy rodzą się od rodziców, w których jedno z nich miało gen zmutowany, rodzi się z faktycznymi wadami wrodzonymi. Jednak wiadomo, że każda choroba genetyczna jest trudna do ogarnięcia przez obecną medycynę, zresztą każda z takich chorób jest inna, powoduje inne czynniki, jest także skutkiem różnych czynników, i w ogóle. A więc w gruncie rzeczy warto się zapoznać ze wszystkimi chorobami genetycznymi, które występują w świecie, aby być świadomym wagi chorób genetycznych.

Choroby genetyczne, podobnie jak choroby cywilizacyjne, to już pewnego rodzaju moda, coś powszechnego, bez czego nie możemy, nie potrafimy się uwolnić. Prawda jest taka, że sami doprowadzamy, do rozwoju takich chorób, przez swój, własny styl życia. Przez nadmierne palenie w czasie ciąży, nadmierne spożywanie alkoholu, czy innych trunków.

Rate this post